Partizán szó jelentése a WikiSzótár.hu szótárban

Kapcsolódó bejelentkezés

online

2014. jan. 30. ... Partizán szó jelentése: Fegyveres ellenálló helyi lakos, aki a megszálló ellenséges hadsereg ellen harcol; egy nem hivatalos fegyveres ...

online

2019. dec. 6. ... Ige szó jelentése: 1. Nyelvtan: Változást jelentő szó (illetve összetartozó szavak együttese), amely az alany cselekvését, történését, létezési ...

online

2011. júl. 26. ... Rád szó jelentése: Község Pest megyében 1900 lakossal (2010-es adatok).

online

2015. szept. 16. ... A vezetőbe vetett hit fontos része egy közösség irányításának. Az emberekbe vetett hitet nem lehet megkérdőjelezni. A vallásos hívő hite erős.

online

2017. jún. 29. ... I. N. R. I. szó jelentése: rövidítése ennek: Jesus Naza-renus Kex Judseorum. Názáreti Jézus, a zsidók királya.

online

2018. febr. 21. ... Hüm szó jelentése: 1. Elgondolkodó közlés vagy felelet. Egy közlésre, ritkábban kérdésre adott, tudomásul vételt jelentő, elgondolkodó válasz.

online

2012. márc. 2. ... Ale szó jelentése: Kiejtve: él. Angol sör.

online

2015. máj. 4. ... Na szó jelentése: Lelki hozzáállást fejez ki annak kifejezésére, hogy az eddigi közlést, tevékenységet lezártuk, és egy új dologba kezdünk.

online

2015. jún. 11. ... Rőt szó jelentése: 1. Vörös árnyalatú (felszín, tárgy, haj). A vörös egyik árnyalatát mutató (látvány, szín).

online

2012. máj. 2. ... Éva szó jelentése: Női keresztnév. Névnap: július 7., december 24. (fő névnap)

online

2014. febr. 12. ... Vis szó jelentése: 1. erő. ... Vis inertiae – (a. tehetetlenség ereje; b. tétlen ellenállás, néma tiltakozás). Visz major – (kényszerítő körülmény, ...

online

2013. jan. 12. ... Fád szó jelentése: 1. ízetlen. ... Eredet [fád < német: fad (unalmas, ízetlen) < francia: fade (unalmas, ízetlen) < latin: fatuus (unalmas, ízetlen ...

online

2011. dec. 18. ... Növény nélküli földrész. 2. Kopasz fej. Eredet [tar < ómagyar: tar < ősmagyar: tar < dravida: tari (levágott) < aru (vág)] ...

online

2012. jan. 29. ... SI szó jelentése: Fizika: A Mértékegységek Nemzetközi Rendszere, röviden SI. Ez egy modern, nemzetközileg elfogadott ...

online

2014. júl. 24. ... pre-, prae- (melléknévi előtag). előtti; előzetes; elő-. predeterminált (előre meghatározott) Jó, ha van némi prekoncepciód arról, amit tanulni ...

online

2015. jan. 18. ... Alkalmasint szó jelentése: Nagy valószínűséget jelez; bizonyos körülmények azt mutatják, hogy igaz az állítás; feltételezhetően; remélhetőleg.

online

2011. nov. 26. ... Vesszőparipa szó jelentése: Hosszú vessző, melyen a gyermek, mint valami lovon, a lábait keresztülvetve nyargal;

online

2013. nov. 21. ... Pást szó jelentése: Vívás küzdőtere, amely hosszú szőnyeggel fedett keskeny küzdőtér.

online

2012. okt. 19. ... Aperitif szó jelentése: 1. Étkezés előtt, étvágygerjesztőnek fogyasztott szeszes ital.

online

2017. márc. 30. ... Mitológia: Mesebeli gonosz törpe, rendszerint púpos, torz testalkatú. A vándor a gnómok földjére lépett. Az erdő mélyén lakott egy gnóm.

online

2011. dec. 17. ... tanúskodik (ige). Fájl:Tanúskodik.jpg. Tanúságot, bizonyságot tesz valamiről; mint tanú beszél a törvényszék előtt. Erről a dologról te is ...

online

2012. febr. 14. ... sújt (ige). Fájl:Sújt.jpg. 1. Személy, tárgy nagy erővel üt. A kovács a vasra sújtott a kalapáccsal. 2. Villámcsapás, áramütés valakit elér. A villám ...

online

2016. szept. 9. ... Fakép szó jelentése: Fából faragott szobor, dombormű. Fából készített istenszobor, bálvány. Falu szélén álló fakereszt, feszület.

online

2011. szept. 9. ... További szavak vagy jelek a szótárból. Patrul Patt Pattan Pattanás Pattant Pattantyú (525340. szó a szótárban) Pattantyús Pattint Pattintás ...

online

2012. szept. 13. ... Szűkmarkú, pénzt ki nem adó. 2. Szegény, pénzzel nem rendelkező. Eredet [sóher < német: schofler, schofel (fösvény) < schobern (halmoz, ...

online

2014. febr. 2. ... Provincia szó jelentése: 1. Történelem: Egy hódító nagyhatalom által, általában katonai erővel elfoglalt terület, amely szolgai szinten áll a ...

online

2012. dec. 29. ... Csavargó, kóbor. 2. Megvető értelemben alacsony származású, vagy akinek a családját nem ismerik. Jöttment ember: se országa, se hazája. 3.

online

2013. nov. 2. ... applikáció (főnév). Apply.jpg. Alkalmazás. Eredet [applikáció < latin: applicatio (alkalmazás). A lap eredeti címe: ...

online

2012. jún. 6. ... 1. sétatér, sétány. 2. séta, sétálás. Eredet [promenád < francia: promenade (sétány, séta) < promener (sétál) < latin: promeno, promino (kísér, ...

online

2012. szept. 13. ... Szegényes, elhanyagolt (külső). szűkmarkú, garasoskodó. Eredet [snassz < német: Schmach (csúfság, gyalázat < szégyen) < germán: smahen ...

online

2014. febr. 2. ... További szavak vagy jelek a szótárból. Priapizmus Pribék Pribékség Prics Priccs Prikolics (528164. szó a szótárban) Prikulics Prim Prím Prima ...

online

2015. máj. 25. ... Rocska szó jelentése: 1. Népies: Folyadéktartó edény. Dongákból összeállított vagy bádogból készült, csonka kúp alakú edény; egy kiálló, ...

online

2012. febr. 11. ... Sulykol szó jelentése: 1. Régies: Sulyokkal üt; vastag, téglalap alakú, nyeles falappal paskol, csapkod, amivel régen mosáskor a ruhát verték, ...

online

2017. aug. 2. ... Régies: Erős nagyítóüveg; mikroszkóp. górcső alá vesz: Aprólékosan ellenőriz. Az önkormányzat górcső alá veszi az új terveket. Eredet [górcső ...

online

2009. dec. 6. ... Biológia: A bőrizomtömlő a férgek mozgásszerve. Nevét onnan kapta, hogy a bőrrel szorosan összenőtt izomrétegekből épül fel. Az izmok ...

online

2015. júl. 26. ... Cinizmus szó jelentése: 1. Megvetés, leértékelés. Olyan gondolkodásmód vagy megnyilvánulás, amikor egy személy (vagy csoport) a másik ...

online

2017. jún. 29. ... Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat ...

online

2014. nov. 12. ... Kijjebb szó jelentése: 1. Jobban kifelé; még inkább el a mélye, belseje felől.

online

2013. júl. 9. ... Oszcillál szó jelentése: leng, inog, ingadozik, billeg, rezeg, rezdül.

online

2017. márc. 27. ... Galéria szó jelentése: 1. Kiállító hely; olyan épület vagy nagy terem, ahol képzőművészeti művészeti alkotásokat állítanak ki; képtár, ...

online

2013. aug. 19. ... Merkantilizmus szó jelentése: 1. Közgazdaságtan, történelmi: Gazdasági nézet és felfogás, amely a 17–18. századra volt jellemző.

online

2014. júl. 25. ... Filatélia szó jelentése: Bélyeggyűjtés; a postabélyegek gyűjtésével, tanulmányozásával és cseréjével foglalkozó tevékenység.

online

2019. nov. 18. ... Modorosság szó jelentése: 1. Feltűnően mesterkélt viselkedés; túlzott finomkodás, tetszelgés.

online

2012. okt. 27. ... Ciszterciták szó jelentése: Vallási: Francia eredetű katolikus szerzetesrend tagjai. Öltözetük fehér csuha, fekete skapuláréval (vállruhával, ...

online

2011. okt. 16. ... Predesztináció szó jelentése: Történelem: Eleve elrendelés. Kálvin legfontosabb tanítása, mely szerint Isten már a születéskor üdvözülésre ...

online

2019. jún. 13. ... Igényes szó jelentése: 1. Kívánalmakkal rendelkező (személy), akinek egy szolgáltatással, termékkel, dologgal kapcsolatban kielégítendő ...

online

2012. ápr. 17. ... Tájszó: sárgarépa. 2. Ernyős virágú, kétéves gyomnövény. Eredet [murok < német: Mohrrübe (sárgarépa) < Mohr (sötét < mór) Rübe (répa)].

online

2011. nov. 17. ... Utóbbi szó jelentése: 1. kettő közül a később említett; későbbi, utóbb említett.

online

2012. jún. 1. ... Reformkor szó jelentése: Történelmi: Modernizációs korszak a magyar történelemben 1825–1848 között, amikor a liberális nemesség ...

online

2013. szept. 27. ... Szerviens szó jelentése: 1. királypárti köznemes. ... Eredet [szerviens < latin: serviens (alattvaló, „szolgáló”) < servus (szolga, rab)]. A lap eredeti ...

online

2018. máj. 17. ... Kántor szó jelentése: Vallási: Egyházi énekes; templomban orgonáló, istentiszteleten és temetésen rendszerint foglalkozásszerűen éneklő, ...

online

2015. jan. 18. ... Jóllehet szó jelentése: Annak ellenére, hogy; ellentmondást jelez; kissé ellentétes értelmű közlést vezet be; attól a ténytől eltekintve, hogy.

online

2013. okt. 10. ... Az oroszlán őshonos állat Afrikában. Nem tartozik Magyarország őshonos növényei közé a rizs, pedig ma sok helyen termesztenek rizst az ...

online

2013. jan. 9. ... Eufemizmus szó jelentése: Szépítő kifejezés, szó. Kellemetlen, durva hangulatú, illetlen szó vagy szavak helyett használt enyhébb kifejezés, ...

online

2012. szept. 16. ... Prostituált az utcán kínálja magát, ügyfelet keres. 2. Nőket prostituáltként dolgoztat. Eredet [strichel < német: strichen (prostituáltakat futtat) ...

online

2019. febr. 20. ... Konfliktus szó jelentése: Összeütközés, összecsapás. Két vagy több, egymáshoz képest ellentétes erő, nézet, álláspont egymásra hatásából ...

online

2013. nov. 2. ... Archon szó jelentése: 1. a legmagasabb rangú tisztviselő az ókori Görögországban.

online

2012. dec. 31. ... Mentalitás szó jelentése: 1. Gondolkodási mód, ahogyan egy személy vagy csoport gondolkodik, ítéletet hoz, vagy felfogja, értelmezi a ...

online

2013. máj. 28. ... Krupié szó jelentése: Szerencsejáték-vezető, aki játékkaszinóban, klubban a játékosok tétjét behúzza, kifizeti, és a játék eszközeit kezeli.

online

2016. nov. 13. ... Konfabulál szó jelentése: bizalmasan beszélget. ... konfabulál (ige). bizalmasan beszélget. A lap eredeti címe: ...