partizán jelentése - Idegen Szavak Gyűjteménye

Kapcsolódó bejelentkezés

online

partizán jelentése. zsoldos; fegyveres harcos.

online

pszichokinézis jelentése. tárgyak mozgatása szellemi, lelki energiával (a gondolat energiájával)

online

ageizmus jelentése. Életkor miatti hátrányos megkülönböztetés.

online

szpáhi jelentése. Különleges lovas katona volt az Oszmán Török Birodalom hadseregében.

online

szolidaritás jelentése. kölcsönös segítségvállalás.

online

avatár jelentése. A hinduizmusban egy halhatatlan lény megtestesülése.

online

rezignált jelentése. belekeseredett, reménytelenségében megnyugodott, beletörődött.

online

notórius jelentése. Közismerten rossz hírű; megrögzött; javíthatatlan, hírhedt.

online

aperitif jelentése. étvágygerjesztő ital.

online

próféta jelentése. 1. Isten által kiválasztott személy, aki az Ő akaratát közvetíti 2. jós, látnok.

online

keszőce jelentése. Szilva befőzésekor keletkező lekvár, amelyen megmarad a héja.

online

janicsár jelentése. török zsoldos gyalogos katona.

online

konzervativizmus jelentése. A szó egyfajta szociális és politikai eszmerendszert jelöl. Szó szerinti jelentése: megőrizni, megmenteni. Mindennapi ...

online

relatív jelentése. máshoz viszonyított, viszonylagos.

online

kókler jelentése. szemfényvesztő, szélhámos.

online

deklináció jelentése. 1. nyelvtanban névszóragozás; 2. fizikában mágneses elhajlás; 3. csillagászatban az égi koordináta rendszer szélességi koordinátája.

online

atrocitás jelentése. erőszakoskodás, kegyetlenkedés, viszály.

online

izoláció jelentése. elszigeteltség, elkülönülés.

online

autizmus jelentése. Az a fejlődési rendellenesség, melyben a betegnél a belsőleg kialakult világ kerül előtérbe a külvilággal szemben.

online

transzcendens jelentése. fel nem fogható; természetfeletti.

online

flexibilitás jelentése. rugalmasság, hajlékonyság.

online

fajansz jelentése. ónmázas cserépedény.

online

parabola jelentése. 1. példa, példázat, példabeszéd; tanító jellegű mű 2. matematikában azon pontok mértani helye, melyek egyenlő távolságra vannak egy ...

online

bukolikus jelentése. pásztori, falusias, pásztorköltészettel kapcsolatos.

online

viviszekció jelentése. élveboncolás (kísérleti célból élő állatokon)

online

akkurátus jelentése. rendes, gondos, aprólékos, szőrszálhasogató, rendszerető, precíz.

online

depriváció jelentése. Valamitől való megfosztottság.

online

perverz jelentése. természetellenes, rendellenes.

online

statárium jelentése. rögtönítélő bíráskodás.

online

dendrológia jelentése. A növényrendszertannak a fás növényekkel foglalkozó ága.

online

kordé jelentése. Kétkerekű, vasból vagy fából épített jármű, amit kézzel húznak.

online

disszidens jelentése. eltérő nézetű; a közösségtől különváló.

online

prognosztizálás jelentése. Tudományos alapú előrejelzés készítése.

online

roborál jelentése. erősít (leggyakrabban egészségügyi értelemben)

online

eufemizmus jelentése. durvább szavak helyettesítése kevésbé bántó szavakkal.

online

diverzáns jelentése. Zavart keltő, felforgató, bajkeverő.

online

plebejus jelentése. A köznép tagja az ókori Rómában.

online

dialektika jelentése. A társalgás, a gondolkodás tudománya; vitakészség; filozófiai módszertan, amely a dolgok összefüggését és az egyensúlyban lévő ...

online

véka jelentése. 1, dézsa szerű régi tárolóedény; 2, régi űrmérték.

online

paliszád jelentése. Régi katonai meghatározás a cölöpsoros védelmi vonalra. (Karósánc, cölöpfal)

online

individualizáció jelentése. az egyén figyelembevétele; valaki személyének felruházása egyéni jellegzetességekkel.

online

releváns jelentése. A tárgyhoz tartozó, idevágó; fontos, lényeges, meghatározó.

online

iniciál jelentése. kezdeményez, beavat, bevezet.

online

recesszió jelentése. Hanyatlás; (gazdasági) visszaesés.

online

dialektikus jelentése. a beszéddel, társalgással kapcsolatos.

online

alteritás jelentése. másság; a kezdetektől a felvilágosodásig terjedő időszak.