intelem | A magyar nyelv értelmező szótára | Kézikönyvtár - Arcanum

Kapcsolódó bejelentkezés

online

Erkölcsi célzatú, javító szándékú, bizonyos irányelveket megszabó figyelmeztetés, főleg vmitől való óvás. Atyai intelem; jóindulatú intelem; vkihez szóló intelem.

online

csá mondatszó és főnév (népies). I. mondatszó <Az igába fogott szarvasmarha terelésére.> 1. Jobbra! Csá, Bimbó! Csá, Virág! 2. (ritka, tájszó) Balra! II. főnév ...

online

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára (a továbbiakban rövidítve: ÉrtSz.) mintegy ... A szótár legfőbb célja, hogy anyagának sokrétűségével tudatosítsa szókincsünk ...

online

... gyámolatlan gyámolít gyámolt gyámoltalan gyámoszlop gyámpénz gyámpillér gyámság gyámszülő gyámügy gyanakodás gyanakodik gyanakodó gyanakszik ...

online

(Gárdonyi Géza) || a. tárgyatlan Vki, vmi után néz: keres vkit, vmit; jár utána, hogy megtalálja, megszerezze. Állás után, munka után néz; feleség után néz.

online

<Vmely cselekvés v. történés közeli bekövetkezését, ill. vmely tartós, folyamatos cselekvés v. történés közeli befejeződését jelölve:> már majdnem; már éppen ...

online

I. határozószó (személyragos) rám, rád, rá v. (népies) rája; ránk, rátok, rájuk. Nyomósítva: énrám stb., őrájuk (A rá- igekötős igékkel kapcs-ban nem használatos, ...

online

Üdítő ital; üdítő eső a kiszáradt földnek; egy pohár üdítő szódavíz; üdítően savanyú. Úgy éreztem, hogy üdítő, friss légáram surran át a szobán. (Kuncz Aladár) ...

online

paplak főnév (választékos). <Falun, kisvárosban> az a ház, amelyben a (rendsz. protestáns) pap lakik; parókia. A bejárást a paplakba egy mély boltív előzi meg.

online

keszkenő [e-e] főnév -t, -je [e]. (népies, régies) Kézben hordott (díszesebb) kendőcske. Csipkés, selyem keszkenő; keszkenőjébe köt vmit; keszkenőjével ...

online

Bukolikus v. pásztori költészet. Csokonai a bukolikus költészetet is művelte. || a. (irodalmi nyelvben) A falut, a természetet kedvelő; falusias, idilli. Bukolikus ...

online

fohász főnév -t, -ok, -a. 1. (vallásügy, választékos) Bensőséges érzésből fakadt rövid ima. Az nem lehet, hogy milliók fohásza Örökké visszamálljon rólad, ég!

online

furcsa melléknév és főnév. I. melléknév furcsán, furcsább. 1. A rendestől, a megszokottól, a szabályostól meglepően és érdeklődést keltően elütő <személy, ...

online

felderítő melléknév és főnév földerítő. I. melléknév Általában olyan, ami felderít vmit, vkit. 1. (ritka, választékos) Vmit megvilágító, világossá tevő. A homályt ...

online

tőkés főnév és melléknév. I. főnév -t, -ek, -e [ë, e] <A polgári társadalomban> a kizsákmányolók osztályának olyan tagja, akinek tőkéje [2] (1) van, tőke birtokosa; ...

online

hallgass főnév (népies) <Ragozott alakjai nincsenek, csak néhány szókapcsolatban ... Hallgass neve: a) csendben kell lennie; b) nem szólhat bele másoknak, ...

online

baloldali [l-o] melléknév és főnév (politika). I. melléknév -an, -bb. 1. Radikális, demokratikus politikai meggyőződésű, ilyen politikai tevékenységet folytató ...

online

Megteszem, de csakis azzal a feltétellel, hogy te is viszonzod valamivel. Csakis teérted tettem. De tölgyek alatt, Valamerre jártam, Szűlő honomat – Csakis ott ...

online

Az ebéd derülten végződött – s az öreg az általános jó hangulatot fölhasználta aképpen, hogy vejével ebéd után … elkészíté a rendelkező okmányt.

online

vajda főnév vajdát, vajdája. 1. (történettudomány) Némely tartománynak, viszonylag független területnek a fejedelme v. a vezére. A fejdelem Konstantinus vajdát ...

online

spiritusz főnév -t, (-ok), -a (régies írva: spiritus). 1. (Bor)szesz, alkohol. (gúnyos) Spirituszba kell(ene) tenni vkit: <olyan emberre mondják, aki furcsa, különös ...

online

Hangfogó szőnyeg. || a. <Némely hivatali helyiség ajtaján v. rossz akusztikájú előadótermek falán> zavaró hangokat tompító, megszüntető <anyag, eszköz>.

online

dagadt melléknév és főnév. I. melléknév -an, -abb. 1. <Betegség, ütés v. vérkeringési zavar következtében> feltűnően kidomborodó felszínű, rendellenesen ...

online

Vkinek, vminek utánanéz: vmely távolodó személy v. jelenség felé irányítja tekintetét. Utánanézett, amíg a sarkon be nem fordult. Utánanézett a robogó autónak.

online

Hússzor: a) húsz ízben, húsz alkalommal; b) <számnév előtt:> hússzal megszorozva. Hússzor kettő (az) negyven. c) <hasonlításban szereplő mennyiségről ...

online

(Móricz Zsigmond) || a. Vmit kinyit: vmely zár, lakat zártságát a kulcs elfordításával megszünteti. Kinyitja a lakatot. A páncélszekrény minden zárát kinyitotta.

online

(választékos) Az ilyen emberre jellemző. Sztoikus álláspont, kijelentés. A biztos katasztrófa érzésébe burkolózott, sztoikus heroizmussal edzve magát a tragikus ...

online

kénmáj [nm v. mm] főnév (vegyi ipar). Kén és káliumvegyület összeolvasztása útján előállított barnássárga, májszínű készítmény, amelyet ezüst tárgyak ...

online

szemlélet [ë-e v. e-e] főnév -et, -e [ë, e]. 1. (kissé régies) Az a folyamat, hogy vki vmit, vkit szemlél; látás, nézés, szemlélés. Vminek a szemléletébe merül.

online

farkasfog főnév. 1. (ritka) A farkas foga. 2. (állattan, állattenyésztés) Egyes emlősöknek (kutyának, lónak, disznónak) sorban a legelső zápfoga, amely gyakran ...

online

Tiltsák meg neki a [nyelvtanulást] … Hát nem elég büntetés az? – Igen. Semmi kétség. Valami ilyes lesz. (Mikszáth Kálmán). Szóösszetétel(ek): ilyesfajta.

online

keszőce [e-e] főnév ..cét, ..céje [e] (tájszó). 1. Nem egészen megfőzött, híg szilvalekvár. || a. Meggyből, egresből v. más gyümölcsből tejjel és liszttel készített híg ...

online

Zárkózott ember, gyerek, lélek. A vénasszony nagyon zárkózott volt, senkivel nem állott szóba. (Mikszáth Kálmán) A zárkózott ember hirtelen idegessége tört ki ...

online

Teljes szövegű keresés. hántolás főnév -t, -a (csak egyes számban). A hántol igével kifejezett eljárás, művelet; az a cselekvés, hogy szemes terményt, főleg rizst ...

online

Anyagi segítséget nyújt a fiúnak; ezáltal lehetővé teszi, hogy tovább tanuljon. Ne hordj ilyen feltűnő ruhákat; ezáltal csak nevetségessé teszed magad. ← ezalól ...

online

szeánsz [ë] főnév -ot, a szeansz [ë]. 1. Spiritiszta összejövetel, amelynek az a célja, hogy <a spiritizmus tévtana szerint> a halottak lelkét megidézzék, és velük ...

online

A napnak dél körüli szakasza, amikor általában ebédelni szoktak. [Mennyi idő van?] – Úgy ebédidő lehet. Mire visszakerültek … valóságos ebédidő lett. (Tolnai ...

online

... kenderszösz; kenderszövet; kendertarisznya; kendertermelés; kendertermelő; kendertiló; kendertiloló; kenderúsztató; kenderüzem; 2. szálkender. kenderes.

online

Tarka lepke, kis mese | Szállj be Laci fejibe. (Petőfi Sándor) Ölés, gyilkolás, háború, fosztogatás, emberirtás, országpusztítás, valláshirdetés a magyar dalban és ...

online

bujkál tárgyatlan ige -t, -jon. 1. (néha rosszalló) Hol itt, hol ott rejtőzik, más-más rejtekhelyet keres és ott tartózkodik. Évekig kellett bujkálnia. A gyilkos sokáig ...

online

üresség [e] főnév -et, -e [ë, e] (többes számban ritka). 1. Vminek üres (1–6, 8) volta. A hordó, a kalász, a láda, a terem üressége; → ásít, → kong, → tátong az ...

online

színvonal főnév. 1. Vminek felső szintje, síkja, felülete. A víz színvonala eléri a mérce tetejét. A talajvíz színvonala süllyed. || a. Testek, tömegek felső színének (IV ...

online

kisujj [s-u] főnév. <Emberi kézen> a hüvelykujjal ellentétes oldalon levő (ötödik) ujj. Megvágta a kisujját. Kisujjával piszkálta a fülét. Szóláshasonlat(ok): úgy ...

online

A megelőző szóval jelölt személy arca, állat orra, szája v. tárgy eleje, elülső része előtti helyről (el). Elveszi a tálat a gyerek elől. Húzd el a taligát az ól elől! || a.

online

borulás főnév -t, (-ok), -a. Általában a borul igével kifejezett történés, folyamat, jelenség; az a tény, hogy vki, vmi borul. 1. Az a tény, hogy vki, vmi vhova borul ...

online

Akarat nélküli, lassú mozgású, kevés testi erővel, gyenge cselekvőképességgel bíró <személy>; élhetetlen, gyámoltalan, mamlasz, tehetetlen. Tutyimutyi legény.

online

csatlós főnév -t, -ok, -a. 1. (régies) Lovász, aki a lovakat kantárszáron v. csatlón (3) vezeti, v. a fogat előtt nyargal. Levelet is most először kapott a postán …

online

berbécs [e] főnév -et, -e, [ë, e] berbecs [e-e] (tájszó). 1. (Herélt) kos, ürü, ill. általában birka. Előhozom a legszebb berbécsemet, azt magam leölöm, megnyúzom.

online

I. Két különféle, különböző fajta v. fajtájú, minőségű. Kétféle liszt, selyem; kétféle nép, nyelv; kétféle eljárás, minőség, mód, tulajdonság; kétféle jelentésben ...

online

1. tárgyas Ígér vmit: szóban v. írásban kötelezi magát, hogy vmit ad, tesz, ... Kis székely gyerek | … boldog arccal ténfereg, | hol új csodát igér az ócska sátor.

online

kékítő melléknév és főnév. I. melléknév. 1. Olyan <személy>, aki kékít, a kékítést végzi. A fehérneműt kékítő asszony. 2. Kékítéshez haszn., kékítésre alkalmas ...

online

ingovány főnév -t, -ok, -a (választékos). 1. Lápos, mocsaras, zsombékos talaj, amelynek a felületét laza tőzeg alkotja, ez alatt pedig víz van. Süppedékes ...

online

(filozófia) Az az érzékelhető külső forma, amelyben vmely dolog lényege, belső termésete megnyilatkozik. A valóságban a lényeg és a jelenség szerves ...

online

Az állatot az éhség ösztönzi, hogy táplálékot keressen. Nem bírod, úgy-e, kéjek mámorával Elandalítni azt a szózatot Mely a kebelnek mélyét felveri S jobb cél ...

online

Az irigy (I. 1, 2) melléknévvel kifejezett lelki, jellembeli tulajdonság, természet, jellemvonás. Kaján, sanda irigység; ® sárga irigység; eszi, rágja, öli, emészti a ...

online

Az a férfi, aki vkit eljegyzett, vkivel jegyben jár, akinek menyasszonya van. Rövid ideig volt vőlegény. Eltávozott hazulról Adorján. A vőlegény a menyasszony ...

online

Alacsonyan száll a fecske. Magasan száll a gép. Kicsi madár, jaj de fenn szállsz, Mi az oka, alább nem jársz? (népköltés) Száll a madár, ágrul ágra. (Arany ...

online

Hosszú idő óta, régtől fogva; rég. Régóta ismerjük egymást. Régóta nem láttam. Debrecen hires tanára … Bölcsek kövét régóta birja, Nap- s holdfogyatkozást ...

online

házelnök [z-e] főnév (politika, régies, bizalmas). Az országgyűlés képviselőházának egy ciklusra választott elnöke, aki a képviselőház tanácskozásait vezeti és ...

online

számnév főnév (nyelvtudomány). Olyan szó(faj), amely megnevezi a dolgok, személyek számát, mennyiségét v. azt, hogy hányadik vmi, vki a számsorban (pl. öt, ...