Intelem szó jelentése a WikiSzótár.hu szótárban

Kapcsolódó bejelentkezés

online

2015. jan. 18. ... Intelem szó jelentése: Oktató figyelmeztetés; erkölcsi célzatú, javító szándékú, életviteli irányelveket megszabó figyelmeztetés, főleg veszélytől, ...

online

2019. dec. 6. ... Ige szó jelentése: 1. Nyelvtan: Változást jelentő szó (illetve összetartozó szavak együttese), amely az alany cselekvését, történését, létezési ...

online

2017. jún. 29. ... I. N. R. I. szó jelentése: rövidítése ennek: Jesus Naza-renus Kex Judseorum. Názáreti Jézus, a zsidók királya.

online

2011. júl. 26. ... Rád szó jelentése: Község Pest megyében 1900 lakossal (2010-es adatok).

online

2014. júl. 24. ... pre-, prae- (melléknévi előtag). előtti; előzetes; elő-. predeterminált (előre meghatározott) Jó, ha van némi prekoncepciód arról, amit tanulni ...

online

2018. febr. 21. ... Hüm szó jelentése: 1. Elgondolkodó közlés vagy felelet. Egy közlésre, ritkábban kérdésre adott, tudomásul vételt jelentő, elgondolkodó válasz.

online

2012. jan. 29. ... SI szó jelentése: Fizika: A Mértékegységek Nemzetközi Rendszere, röviden SI. Ez egy modern, nemzetközileg elfogadott ...

online

2014. febr. 12. ... Vis szó jelentése: 1. erő. ... Vis inertiae – (a. tehetetlenség ereje; b. tétlen ellenállás, néma tiltakozás). Visz major – (kényszerítő körülmény, ...

online

2015. máj. 4. ... Na szó jelentése: Lelki hozzáállást fejez ki annak kifejezésére, hogy az eddigi közlést, tevékenységet lezártuk, és egy új dologba kezdünk.

online

2015. szept. 16. ... A vezetőbe vetett hit fontos része egy közösség irányításának. Az emberekbe vetett hitet nem lehet megkérdőjelezni. A vallásos hívő hite erős.

online

2013. jan. 12. ... Fád szó jelentése: 1. ízetlen. ... Eredet [fád < német: fad (unalmas, ízetlen) < francia: fade (unalmas, ízetlen) < latin: fatuus (unalmas, ízetlen ...

online

2011. dec. 18. ... Növény nélküli földrész. 2. Kopasz fej. Eredet [tar < ómagyar: tar < ősmagyar: tar < dravida: tari (levágott) < aru (vág)] ...

online

2012. máj. 2. ... Éva szó jelentése: Női keresztnév. Névnap: július 7., december 24. (fő névnap)

online

2015. jún. 11. ... Rőt szó jelentése: 1. Vörös árnyalatú (felszín, tárgy, haj). A vörös egyik árnyalatát mutató (látvány, szín).

online

2012. márc. 2. ... Ale szó jelentése: Kiejtve: él. Angol sör.

online

2011. nov. 13. ... Udvaronc szó jelentése: 1. Fejedelmi vagy főúri udvarban élő személy, akinek a teendője, hogy urának bókokat mondjon és hízelegjen.

online

2013. máj. 16. ... Jelképes sír ismeretlen helyen elhunyt személy emlékére. Eredet [kenotáfium < latin: cenotaphium (jelképes síremlék) < görög: kenotafion ...

online

2013. okt. 2. ... Eredet [sztoikus < latin: stoicus (nyugodt, sztoikus bölcsész) < görög: sztoikosz (Zénón tanainak követője, „oszlopcsarnoki”) < sztoa poikilé, ...

online

2013. márc. 30. ... Dzsentri szó jelentése: 1. Történelmi: Elszegényedő nemes; Magyarországon az 1870-es évektől a birtokait elveszítő nemes, aki ragaszkodott ...

online

2013. jún. 30. ... Nyereség szó jelentése: 1. Visszaáramlott jutalom; hasznos tevékenységből származó eredmény, illetve ennek az értéke; haszon.

online

2011. dec. 20. ... Technokrácia szó jelentése: Történelem: Magas képzettségű szakemberek által irányított vagy befolyásolt hatalom.

online

2017. nov. 21. ... Helyes szó jelentése: 1. Igaz és jó. A sikert és fennmaradást, növekedést, egészséget jelentő (akciók, döntések, elgondolások, elvek).

online

2012. nov. 19. ... Baptista szó jelentése: 1. Vallási: Felnőttkeresztséget hirdető (egyház, tanítás), aki elutasítja a gyermekkori keresztséget. Hitének kizárólagos ...

online

2015. júl. 27. ... Cudar szó jelentése: 1. Nagyon kellemetlen (dolog), ami rendkívüli kegyetlenségű, szinte elviselhetetlenül rossz.

online

2020. márc. 26. ... Konfrontál szó jelentése: 1. Makacsul ellenszegül, elszántan védekezik. Tettleg szembeszáll a másik akaratával, szándékával.

online

2011. ápr. 25. ... Üvegszem szó jelentése: 1. Üvegből készített szem, melyet félszemű embereknek szoktak a hibás szemük helyett betenni.

online

2012. okt. 27. ... Misztikus szó jelentése: 1. Titokzatos, rejtélyes; az emberi elme számára megmagyarázhatatlannak látszó (dolog, jelenség, hely).

online

2013. júl. 19. ... Oda-vissza szó jelentése: Innen el, majd ugyanide; a mutatott távolabbi helyig elmenve, majd a kiindulási helyre térve.

online

2013. ápr. 21. ... Homunkulusz szó jelentése: Történelmi: Mesterséges ember; különleges képességekkel rendelkező lény, akit az alkimisták elképzelése szerint ...

online

2012. jan. 13. ... Tősgyökeres szó jelentése: 1. Alapos, valaminek az alapjáig ható.

online

2014. márc. 12. ... Pupák szó jelentése: 1. Szinte az ügyefogyottságig tehetetlen (személy, főleg kamaszfiú), akinek zavarodottsága, visszahúzódottsága ...

online

2017. febr. 27. ... Fizikum szó jelentése: Testi adottság; munkabírás, testi teljesítmény, a betegségekkel szembeni ellenálló képesség szempontjából az emberi ...

online

2010. dec. 13. ... Bújás szó jelentése: 1. Valamihez, valakihez való közelhúzódás, dörgölőzés; valami rendszeres látogatása.

online

2015. jan. 18. ... Koncentrikus szó jelentése: 1. Több irányból egy pontra irányuló, összpontosított (erő, mozgás, hatás, támadás, változás, dolog).

online

2015. júl. 4. ... Cigány szó jelentése: 1. ... A cigányok mai hivatalos neve: roma, ezt az Első Roma Világkongresszuson, 1971-ben, Londonban döntötték el.

online

2013. júl. 8. ... Orientális szó jelentése: keleti, napkeleti. ... keleti, napkeleti. Eredet [orientális < latin: orientalis (keleti) < oriens (kelet, napkelte) < orior (felkel)].

online

2016. nov. 13. ... Konfabulál szó jelentése: bizalmasan beszélget. ... konfabulál (ige). bizalmasan beszélget. A lap eredeti címe: ...

online

2012. dec. 13. ... 1. megbeszélés, tanácskozás, eszmecsere. 2. megvitatás, vita, vitatkozás, fejtegetés. Eredet [diszkusszió < latin: discussio (vizsgálódás) ...

online

2012. okt. 27. ... Amulett szó jelentése: Védelmező erejű, bűvös ékszer vagy tárgy, amiről tulajdonosa úgy véli, hogy védelmet nyújt a bajok ellen.

online

2018. júl. 26. ... kialakul (ige). Cloudy.jpg. 1. Formát ölt. Létrejön és határozott formájúvá fejlődik. Délután kialakult néhány felhő az égen. A mérnök fejében ...

online

2015. máj. 25. ... Rocska szó jelentése: 1. Népies: Folyadéktartó edény. Dongákból összeállított vagy bádogból készült, csonka kúp alakú edény; egy kiálló, ...

online

2012. jún. 2. ... Penitencia szó jelentése: 1. Jóvátétel; a bűnt, vétket elkövetett hívő lelkiismeretének könnyítésére kiszabott teendő, főként hosszas imádkozás.

online

2015. ápr. 20. ... Abszorbeál szó jelentése: Fizika, kémia: Magába nyel; egy anyag a fizikai-kémiai tulajdonságainál fogva energiát, fényt, gázt vagy más ...

online

2012. márc. 14. ... szukcesszív (melléknév). Fájl:Szukcesszív.jpg. fokozatos. Eredet [szukcesszív< [[]]: successiv (fokozatos). A lap eredeti címe: ...

online

2019. febr. 19. ... Karéj szó jelentése: Íves rész, szelet, görbe vonal vagy egy görbe vonallal határolt rész, terület.

online

2011. febr. 25. ... Alkony szó jelentése: 1. Az idő estefelé, a naplementét közvetlenül megelőző, sötétedéssel kezdődő és a teljes besötétedésig tartó napszak.

online

2011. dec. 15. ... Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat ...

online

2016. szept. 16. ... Affektálás szó jelentése: Szenvelgés, tetszelgés; érzés, hajlandóság; indulat, baj, gyulladás.

online

2015. jan. 18. ... Konfekció szó jelentése: 1. Textilipar: Ruhagyártás; a textilipar készruhák tömeges gyártásával foglalkozó ága.

online

2012. dec. 31. ... Mentalitás szó jelentése: 1. Gondolkodási mód, ahogyan egy személy vagy csoport gondolkodik, ítéletet hoz, vagy felfogja, értelmezi a ...

online

2012. febr. 20. ... Szerény szó jelentése: 1. a saját gyengeségeit és hibáit ismerő; magát előtérbe nem helyező; nem öntelt; alázatos.

online

2014. febr. 9. ... Tedeum szó jelentése: 1. hálaadó imádság; középkori latin egyházi hálaadó himnusz kezdő sora (a „Téged, Isten dicsérünk” kezdetű egyházi ...

online

2015. aug. 8. ... Cséve szó jelentése: Fonalgombolyító mag. Fából, papírból vagy műanyagból készült vékony hüvely, amelyre a kész fonalat felgombolyítják.

online

2020. ápr. 15. ... napszám (főnév). Days.jpg. 1. Időegységek mennyisége egy időszak során, vagy egy dátumtól számolva. Az elvégzett munka napszámát nem ...

online

2013. jan. 4. ... Véka szó jelentése: 1. A gabonafélék űrmértéke 25-30 liter térfogattal (32 icce).

online

2012. márc. 5. ... Annotáció szó jelentése: Följegyzés. ... annotáció (főnév). Fájl:Annotáció.jpg. Följegyzés. Eredet [annotáció < [[]]: annotatio (följegyzés).

online

2015. jan. 18. ... Lételmélet szó jelentése: Filozófia: A léttel foglalkozó tudomány, a filozófia egyik ága, amely a léttel, ... lételmélet, ontológia (főnév).

online

2016. aug. 8. ... Epizód szó jelentése: 1. Filmsorozat egy része; több önállóan levetíthető egységből álló, lazán összefüggő cselekménysorozat egy bemutatott ...

online

2015. jún. 10. ... Féktelen nevetés; hangos és durván nyers megnyilatkozás. A fiú a könyv olvasása közben néhol hangos röhejt enged meg magának.

online

2012. nov. 2. ... Similis szó jelentése: hasonló. ... meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.