zsúp | A magyar nyelv értelmező szótára | Kézikönyvtár - Arcanum

Kapcsolódó bejelentkezés

online

zsúp [ú v. a] főnév -ot, -ja, (tájszó) zsupp. 1. Kézi erővel kicsépelt gabonának, főképpen rozsnak a kéve eredeti alakját megtartó, csomóba kötött, töretlen ...

online

(Gárdonyi Géza) || a. tárgyatlan Vki, vmi után néz: keres vkit, vmit; jár utána, hogy megtalálja, megszerezze. Állás után, munka után néz; feleség után néz.

online

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára (a továbbiakban rövidítve: ÉrtSz.) mintegy ... A szótár legfőbb célja, hogy anyagának sokrétűségével tudatosítsa szókincsünk ...

online

<Vmely cselekvés v. történés közeli bekövetkezését, ill. vmely tartós, folyamatos cselekvés v. történés közeli befejeződését jelölve:> már majdnem; már éppen ...

online

... gyámolatlan gyámolít gyámolt gyámoltalan gyámoszlop gyámpénz gyámpillér gyámság gyámszülő gyámügy gyanakodás gyanakodik gyanakodó gyanakszik ...

online

I. határozószó (személyragos) rám, rád, rá v. (népies) rája; ránk, rátok, rájuk. Nyomósítva: énrám stb., őrájuk (A rá- igekötős igékkel kapcs-ban nem használatos, ...

online

csá mondatszó és főnév (népies). I. mondatszó <Az igába fogott szarvasmarha terelésére.> 1. Jobbra! Csá, Bimbó! Csá, Virág! 2. (ritka, tájszó) Balra! II. főnév ...

online

húgykő főnév (orvostudomány). A vizeletben oldott anyagokból kóros körülmények között a vesemedencében, a húgyhólyagban v. a húgycsőben lecsapódó, ...

online

kisujj [s-u] főnév. <Emberi kézen> a hüvelykujjal ellentétes oldalon levő (ötödik) ujj. Megvágta a kisujját. Kisujjával piszkálta a fülét. Szóláshasonlat(ok): úgy ...

online

Teljes szövegű keresés. sporttárs főnév. Sportoló, sportbarát <egy másik ugyanilyen személy szempontjából, gyak. megszólításként>. Kedves sporttársak!

online

(irodalmi nyelvben) Az emberi elme számára megmagyarázhatatlannak látszó; titokzatos, rejtélyes. Misztikus erők. [Euripidész] elmés pszichológiával ...

online

(elavulóban) Az állam mint az állami vagyon és pénzkészlet tulajdonosa. A kincstár birtoka. || b. (régies) Kincstári bányákat, erdőségeket kezelő üzem v. hivatal.

online

Üdítő ital; üdítő eső a kiszáradt földnek; egy pohár üdítő szódavíz; üdítően savanyú. Úgy éreztem, hogy üdítő, friss légáram surran át a szobán. (Kuncz Aladár) ...

online

Alacsonyan száll a fecske. Magasan száll a gép. Kicsi madár, jaj de fenn szállsz, Mi az oka, alább nem jársz? (népköltés) Száll a madár, ágrul ágra. (Arany ...

online

Az állatot az éhség ösztönzi, hogy táplálékot keressen. Nem bírod, úgy-e, kéjek mámorával Elandalítni azt a szózatot Mely a kebelnek mélyét felveri S jobb cél ...

online

szeánsz [ë] főnév -ot, a szeansz [ë]. 1. Spiritiszta összejövetel, amelynek az a célja, hogy <a spiritizmus tévtana szerint> a halottak lelkét megidézzék, és velük ...

online

spiritusz főnév -t, (-ok), -a (régies írva: spiritus). 1. (Bor)szesz, alkohol. (gúnyos) Spirituszba kell(ene) tenni vkit: <olyan emberre mondják, aki furcsa, különös ...

online

A kibic hallgasson! A kibic ne szóljon bele a játékba! Kibicre nincs szükség. Nem szereti a kibiceket. (szójárás) A kibicnek semmi sem drága: könnyű a kockázat ...

online

(Vörösmarty Mihály–Shakespeare-fordítás). 2. Beteg állapotának kedvezőbbre fordulása; gyógyulás. Jobbulást! Jobbulást kívánok. A műtétet rohamos jobbulás ...

online

E tájt: ez idő tájt. Milyen tájt keresett a vendég? Mi tájt lehet már az idő? (Arany János–Arisztophanész-fordítás) E tájt… szigorú élet járta a kolostorban.

online

Akarat nélküli, lassú mozgású, kevés testi erővel, gyenge cselekvőképességgel bíró <személy>; élhetetlen, gyámoltalan, mamlasz, tehetetlen. Tutyimutyi legény.

online

cári melléknév (történettudomány). 1. Cárhoz tartozó, cárt megillető <dolog>. Cári cím, család, palota, trón. 2. Cártól származó <dolog>. Cári parancs, ukáz. 3.

online

lokális melléknév -an. (választékos) Helyi jellegű, jelentőségű; szűkebb körre vonatkozó, kisebb közösséget érintő, illető, érdeklő. Lokális érdekű hír; lokális ...

online

Bukolikus v. pásztori költészet. Csokonai a bukolikus költészetet is művelte. || a. (irodalmi nyelvben) A falut, a természetet kedvelő; falusias, idilli. Bukolikus ...

online

Teljes szövegű keresés. pattantyú főnév -t, -ja (katonaság, elavult). Löveg, rendsz. ágyú. Mársnak kockáját, … Sebes pattantyúit, Füstölgő ágyúit Bátran néztem!

online

dölyf főnév -öt, -e [e] (csak egyes számban) (választékos). Felfuvalkodott gőg, sértő önteltség, anyagi v. társadalmi helyzetből fakadó és mások lenézésében ...

online

paplak főnév (választékos). <Falun, kisvárosban> az a ház, amelyben a (rendsz. protestáns) pap lakik; parókia. A bejárást a paplakba egy mély boltív előzi meg.

online

egykutya főnév (rendsz. csak állítmányi használatban) (bizalmas, rosszalló). Olyan rossz, mint ... Egykutya az egész, nem jobb ez egy szikrányival sem! Akár ezt ...

online

<Ember, állat> lassan, kényelmesen lépegetve megy v. jön. Csendesen, elgondolkozva ballag; ballag a legelő jószág. Egy öreg ember ballagott az úton.

online

Teljes szövegű keresés. fedél [ë] főnév fedelet [ë-e-e], fedele [ë-e-e] födél. 1. (népies) Vmely – rendsz. kisebb – épület teteje, tetőzete. A ház, az istálló, a kamra, ...

online

jutalom főnév ..lmat, ..lma. 1. Pénz v. tárgy, amelyet kiváló munkájáért, jó szolgálataiért, szorgalmáért, szívességéért adnak vkinek. Jutalomban részesít vkit ...

online

mimikri főnév -t, -je [e]. 1. (biológia) Vmely állatnak v. növénynek az a sajátsága, hogy színével, alakjával, kül. színének egy időre való megváltoztatásával ...

online

másként határozószó. I. határozószó. 1. (kiemelő hangsúllyal) (kissé választékos) Az ismert, a szóban forgó v. a mellékmondatban közelebbről megjelölt módtól ...

online

Ropogott az egymásra szórt rőzse, s venyige. (Gárdonyi Géza) Van, aki szalmával fűti be a kemencét, van, aki az erdőről lopogat gallyat – ugyan lehet a ...

online

Művelt ember, lány. || a. Fejlett, kifinomult ízlésű, illő magatartású, viselkedésű <személy, közösség>. Művelt ember nem beszél így. Tudsz-e fínomúl beszélni ...

online

eretnek [e-e-e] főnév -et, -e [ë, e]. 1. (vallásügy, rosszalló) Az a keresztény, aki a római katolikus v. a görögkeleti egyháztól tévesnek nyilvánított és elítélt tant v.

online

szakcikk főnév (tudományos). Vmely tudományszak v. szakma egy-egy kérdéséről szóló cikk. Szépirodalmi lapok szakcikkeket nem közölnek. Szakcikkei orvosi ...

online

bróm főnév -ot, -ja. 1. (csak egyes számban) (vegyi ipar) A természetben szabad állapotban elő nem forduló, rendkívül reakcióképes halogén elem (Br); ...

online

... kimegy (főként 1, 5, 11). A legelőre kimenő csorda; a mezei munkára kimenő emberek; az alsóbb szervekhez kimenő rendelkezések; a divatból kimenő ruha.

online

sallang főnév -ot, -ja. 1. Fonott v. csomózott keskeny szíjakból, ill. rojtokból álló fityegő cifraság, lelógó dísz (főleg lószerszámon, ostoron). A cifra sallang ...

online

Fonetikus átírás: a) <vmely idegen nyelv szavaival kapcs.> ... általánosan használt betűk helyett a fonetikában szokásos jelekkel való á.; fonetikus írás, írásmód.

online

persze [e-e] mondatszó és határozószó. I. mondatszó (hangsúlyos szóként, a mondat hanglejtésébe bele nem illeszkedve, tagmondatként is megőrizve saját ...

online

Bruttó, tiszta v. nettó , busás, csekély, nagy nyereség. Megosztoztak a nyereségen. Jókor értél hát kis esőcske!… | És ki nem dícsér? Csak az, aki búzát | Vett ...

online

legutóbbi [g-u] melléknév. <Időben, sorrendben> olyan, ami, aki legutóbb, legkésőbb volt, készült, szerepelt, történt. A legutóbbi alkalommal; a legutóbbi ...

online

<Feladatot, elvégzendő munkát> elfogad, elvégzésére, erre kötelezi magát. Aratást, bérmunkát, fordítást vállal; → felében vállal vmit; hivatalt vállal: hivatalnoki ...

online

Olyan, aki, ami vmit, vmely cselekvést kezd, ill. akin, amin vmely folyamat kezdődik. A beszélni kezdő gyermek; a támadást kezdő hadsereg. Bármily nagy a ...

online

memoár [ë v. e] főnév -t, -ok, -ja (irodalomtudomány). Emlékirat (2). A memoárjaiban azt bizonyította be a diplomata, hogy húsz éven keresztül ő akadályozta ...

online

<Egyenruhás személy> katonás módon tiszteleg. Jobb kezét sapkája széléhez emelve szalutál. Fővetéssel, puskájával, kardjával szalutál. A hadnagy feszesen ...

online

Gőgös, lecsúszott, úrhatnám dzsentri. A dzsentrinek … sohase kellett a magyar irodalom. (Ambrus Zoltán) Károly … adja a búsuló dzsentrit … szidja a zsidókat, ...

online

Valóban ő az (, akit vártunk). Dicsérsz, kedves, hogy olyan jó vagyok! | És meglehet, hogy az vagyok valóban. (Petőfi Sándor) Felség! valóban koronád ...

online

közhely főnév. 1. Általánosan ismert, minden eredetiség nélküli kifejezés, mondás; gyakori, közönséges, elcsépelt kifejezés; frázis. A legeredetibb mondás is ...

online

szijács főnév -ot, -a, (tájszó) sziács. 1. (növénytan) Az élő fa törzsének a háncs és a geszt között levő, keresztmetszetben világosabb színben mutatkozó külső ...

online

Női csuklya; lehajtja a csuklyát; fejére húzza a csuklyát, ha esik. Csuklyás selyem útiköpönyeg borult a vállára, de a csuklyát még nem vonta föl. (Gárdonyi Géza).

online

Az irigy (I. 1, 2) melléknévvel kifejezett lelki, jellembeli tulajdonság, természet, jellemvonás. Kaján, sanda irigység; ® sárga irigység; eszi, rágja, öli, emészti a ...

online

tőkés főnév és melléknév. I. főnév -t, -ek, -e [ë, e] <A polgári társadalomban> a kizsákmányolók osztályának olyan tagja, akinek tőkéje [2] (1) van, tőke birtokosa; ...

online

húgy [ú v. u] főnév -ot, -a (csak egyes számban) (népies, durva) Vizelet. Szóösszetétel(ek): húgyanyag; húgyhajtó; húgyhomok; húgyrekedés; húgyút; ...

online

szext [ë v. e] főnév -et, -je [ë, e]. 1 (zene) Vmely alaphangtól a hétfokú skálában fölfelé, ritk. lefelé számított hatodik hang. C-durban a „c” szextje „a”, a „d” szextje ...

online

Sekély, kis kiterjedésű, piszkos, sáros állóvíz. A faluvégi pocsolyában gázolnak a gyerekek. Megtaláltam a pocsolyát … s benne vagy öt kacsát és vagy tíz ludat.

online

vízvonal főnév (hajózás). A hajó oldalán jelzett határvonal, ameddig a hajótestnek a legnagyobb terheléskor merülnie szabad. ← vízvezeték · vizsga →. Close.

online

A megelőző szóval jelölt személy arca, állat orra, szája v. tárgy eleje, elülső része előtti helyről (el). Elveszi a tálat a gyerek elől. Húzd el a taligát az ól elől! || a.