Zsúp szó jelentése a WikiSzótár.hu szótárban

Kapcsolódó bejelentkezés

online

2011. dec. 9. ... Zsúp szó jelentése: Gabonaféle növény összetöretlen szalmája, melyből a szemek cséplővel vannak kiverve.

online

2015. máj. 4. ... Na szó jelentése: Lelki hozzáállást fejez ki annak kifejezésére, hogy az eddigi közlést, tevékenységet lezártuk, és egy új dologba kezdünk.

online

2014. febr. 12. ... Vis szó jelentése: 1. erő. ... Vis inertiae – (a. tehetetlenség ereje; b. tétlen ellenállás, néma tiltakozás). Visz major – (kényszerítő körülmény, ...

online

2011. dec. 18. ... Növény nélküli földrész. 2. Kopasz fej. Eredet [tar < ómagyar: tar < ősmagyar: tar < dravida: tari (levágott) < aru (vág)] ...

online

2019. dec. 6. ... Ige szó jelentése: 1. Nyelvtan: Változást jelentő szó (illetve összetartozó szavak együttese), amely az alany cselekvését, történését, létezési ...

online

2011. júl. 26. ... Rád szó jelentése: Község Pest megyében 1900 lakossal (2010-es adatok).

online

2012. jan. 29. ... SI szó jelentése: Fizika: A Mértékegységek Nemzetközi Rendszere, röviden SI. Ez egy modern, nemzetközileg elfogadott ...

online

2017. jún. 29. ... I. N. R. I. szó jelentése: rövidítése ennek: Jesus Naza-renus Kex Judseorum. Názáreti Jézus, a zsidók királya.

online

2014. júl. 24. ... pre-, prae- (melléknévi előtag). előtti; előzetes; elő-. predeterminált (előre meghatározott) Jó, ha van némi prekoncepciód arról, amit tanulni ...

online

2015. szept. 16. ... A vezetőbe vetett hit fontos része egy közösség irányításának. Az emberekbe vetett hitet nem lehet megkérdőjelezni. A vallásos hívő hite erős.

online

2012. máj. 2. ... Éva szó jelentése: Női keresztnév. Névnap: július 7., december 24. (fő névnap)

online

2012. márc. 2. ... Ale szó jelentése: Kiejtve: él. Angol sör.

online

2013. jan. 12. ... Fád szó jelentése: 1. ízetlen. ... Eredet [fád < német: fad (unalmas, ízetlen) < francia: fade (unalmas, ízetlen) < latin: fatuus (unalmas, ízetlen ...

online

2015. jún. 11. ... Rőt szó jelentése: 1. Vörös árnyalatú (felszín, tárgy, haj). A vörös egyik árnyalatát mutató (látvány, szín).

online

2018. febr. 21. ... Hüm szó jelentése: 1. Elgondolkodó közlés vagy felelet. Egy közlésre, ritkábban kérdésre adott, tudomásul vételt jelentő, elgondolkodó válasz.

online

2015. szept. 16. ... Kikelet szó jelentése: Régies: Melegedő évszak; tavasz. A természet újjáéledésének, a télből a nyárba történő átmenet időszaka, amely ...

online

2013. okt. 13. ... Összeg szó jelentése: 1. Hozzászámlálás eredménye, amely összeadás elvégzésekor keletkezik.

online

2012. márc. 6. ... appassionato (határozó). Fájl:Appassionato.jpg. Szenvedélyesen. Eredet [appassionato < [[]]: appassionato (szenvedélyesen). A lap eredeti ...

online

2018. jan. 3. ... Aposztróf szó jelentése: 1. Kihagyást jelző írásjel, hiányjel, amely azt mutatja, hogy egy vagy több betű vagy szám kimaradt a szóból.

online

2020. ápr. 15. ... Konstatáltam szó jelentése: Lásd: konstatál. ... Konstatáltam szó jelentése. konstatáltam (ige). Lásd: konstatál. A lap eredeti címe: ...

online

2016. júl. 14. ... Tróger szó jelentése: 1. Argó: Becstelen, megbízhatatlan ember.

online

2012. jan. 17. ... Progresszió szó jelentése: 1. haladás, előmenetel, fokozatos emelkedés.

online

2014. febr. 17. ... Leninizmus szó jelentése: Társadalomelmélet és politikai ideológia, amely a marxizmus „továbbfejlesztése” a fegyveres forradalommal ...

online

2018. febr. 18. ... Huncut szó jelentése: 1. Ravaszul cselekvő (személy), aki fondorlatosan, ravaszul cselekszik; mást félrevezetve, ártalmára van.

online

2013. aug. 12. ... Manifesztáció szó jelentése: 1. Egy észrevehető állapot, helyzet, amikor egy titkolt vagy rejtett tulajdonság, viszony láthatóvá válik; érvényre, ...

online

2015. jan. 18. ... Pénzgazdálkodás szó jelentése: 1. Közgazdaság, történelem: Gazdálkodási forma, amelyben az árukat pénzért értékesítik. Ez a fejlett ...

online

2012. márc. 2. ... Szívesség szó jelentése: 1. valami, amit valaki más számára ingyen tesz valaki; kedves és segítő cselekedet.

online

2015. jan. 18. ... Passió szó jelentése: 1. Vallási: Krisztus szenvedése és halálának története a Bibliában az utolsó vacsorától a temetéséig.

online

2019. nov. 16. ... Minap szó jelentése: Az éppen eltelt időszakban; az elmúlt napokban, amelyek még a közeli múltban vannak; mostanában; a közelmúltban.

online

2019. febr. 20. ... Intim szó jelentése: 1. Bizalmas (dolog); egy személy vagy közösség legszűkebb környezetére tartozó, legbelső, legrejtettebb (gondolatai, ...

online

2013. júl. 28. ... 1. egy ünnepnapra vonatkozó rész a szentírásból. Eredet [perikópa < latin: pericope (szakasz) < görög: perikopé (szakasz, „körbevágás”) < peri ...

online

2014. ápr. 20. ... Deli szó jelentése: Karcsú, magas (fiatal személy), aki arányos, csinos termetű, ruganyos mozgású.

online

2019. aug. 17. ... Hígvelejű Higwayman Higgy Higgye Higgyed Higgyek (356855. szó a szótárban) Higgyék Higgyél Higgyem Higgyen Higgyenek ...

online

2012. jan. 18. ... Provincializmus szó jelentése: vidékiesség, tájszólás, tájnyelv, nyelvjárás.

online

2013. máj. 15. ... Műtárgy szó jelentése: 1. Szép festmény, szobor, amely művészi alkotótevékenység eredménye.

online

2009. dec. 8. ... Népgyűlés szó jelentése: ''Történelem'': Az ókori Görögországban és Rómában a szabad polgárjoggal rendelkező férfiak szervezete. Fontos ...

online

2013. máj. 4. ... Intonál szó jelentése: megszólal (hegedű), kezd (játszani vagy énekelni), rákezdi.

online

2013. jan. 23. ... nem (a fajok összefoglalása). Eredet [genusz < latin: genus (nemzetség) < görög: < genosz (faj, nemzet) gennao (teremt, nemz)]. A lap eredeti ...

online

2018. jan. 5. ... Géniusz szó jelentése: Rendkívüli tehetség, zseni. Kiemelkedő megfigyelési és gondolkodási képességgel rendelkező személy, aki a ...

online

2014. febr. 27. ... Pribék szó jelentése: Aljas ember, aki egy elnyomó hatalom szolgálatában áll. Mindenre kapható, mások elvesztésében, kínzásában ...

online

2016. aug. 29. ... Kurbli szó jelentése: Műszaki: Kézi forgatókar egy jármű beindításához; „Z” alakú eszköz, amellyel a motort kézi erővel be lehetett indítani a ...

online

2019. máj. 31. ... Leendő szó jelentése: Jövőbeli (személy, dolog), amely csak ezután lesz a szóban forgó dolog.

online

2020. márc. 2. ... Kiégtem szó jelentése: Lásd: kiég.

online

2013. máj. 23. ... 1. hőáramlás; hőközlés légáramlás útján. Eredet [konvekció < latin: convectio (szállítás, összehordás) < con- (össze) veho (szállít, visz)].

online

2011. nov. 23. ... Vaskalapot viselő. 2. Átvitt értelemben: Ósdi, aki az újabb eszméknek nem embere. Eredet [vaskalapos < vaskalap -os (melléknévképző)].

online

2015. szept. 16. ... Alkonyat szó jelentése: 1. ... Eredet [alkonyat < ómagyar: alkonyat < ősmagyar: alákonyulat (naplemente) < dravida: sáyungálam (alkony, ...

online

2016. aug. 24. ... Elfogulatlan szó jelentése: 1. Teljesen tárgyilagos (személy, csoport), akit ítéletében, magatartásában nem befolyásol, nem vezet részrehajlás, ...

online

2011. ápr. 25. ... Üvegszem szó jelentése: 1. Üvegből készített szem, melyet félszemű embereknek szoktak a hibás szemük helyett betenni.

online

2015. júl. 4. ... Satrafa szó jelentése: Veszekedős, rosszindulatú öregasszony, aki gyakran bírál vagy hibáztat másokat.

online

2014. aug. 13. ... Aura (tulajdonnév). Női keresztnév. Névnap: július 19. Eredet Aura - latin-angol: aranyos. Aura (főnév). 1. Orvosi: Előjel. Az aura a kifejezett ...

online

2015. ápr. 28. ... Renyhe szó jelentése: Kelletlenül cselekvő (személy), aki egy munka vagy tevékenység végzésére nem hajlandó, illetve kényszeredetten ...

online

2013. okt. 1. ... Vén banya. Eredet [szipirtyó < középmagyar: szipirtyó, szepentyó (ringyó, „mocskos”) < szepe (kosz, folt)] Lásd még: szeplő. A lap eredeti címe: ...

online

2017. márc. 20. ... Guszta szó jelentése: 1. Étvágygerjesztő (étel), amely külsejével, illatával, ízléses tálalásával étvágyat kelt.

online

2019. febr. 14. ... Kókler szó jelentése: 1. Vásári mutatványos, aki látványos, szemfényvesztő, hatásvadász eszközökkel igyekszik közönségét elkápráztatni.

online

2014. dec. 1. ... Somfordál szó jelentése: 1. Lopakodva megy; bújva, rossz lelkiismeretét magatartásával elárulva, esetleg megszégyenülve, lassan lépked.

online

2013. szept. 10. ... élveboncolás. Eredet [viviszekció < német: Vivisektion (élveboncolás) < latin: vivus (élő) < sectio (vágás) < seco (vág)]. A lap eredeti címe: ...

online

2016. okt. 17. ... Kommunizmus szó jelentése: 1. Szleng: Vagyonközösségi rendszer; elméleti gazdasági és társadalmi rendszer, amelyben nincsenek ...

online

2017. jún. 12. ... Hegytető szó jelentése: A legmagasabb pont vagy hosszabb gerinc egy magas felszíni formán, magasra emelkedő kőhalmon.

online

2014. júl. 29. ... Aneszteziológus szó jelentése: 1. Orvosi: altatóorvos, az altatást végző személy.