Zsúp - Lexikon :: - Kislexikon

Kapcsolódó bejelentkezés

online

Zsúp. a gondosan kicsépelt rozs után nyert szalma, mely kévékbe kötve jön forgalomba és részint szecskának, részint tetők fedésére használtatik, továbbá ...

online

Előadó: Polgár Júlia Róza. Kiadás dátuma: 2009. 11. 09.. Fájlnév: PolgarJuli20091109ZsipZsupKenderZsup.mp3. Fájlméret: 132.21 kB. Játék idő: 00:08. Bitrate: ...

online

Scale: s m. Technical information: Key: c major. Metronome: 1/4=100. Time signature: 2/4. External links: Zsip, zsup - Bartos Erika rajzfilm. Downloads: ...

online

29 Oct 2019 ... VBT Zeneovi - Zsip-zsup kender zsup. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, ...

online

(ejtsd: vizaví) a. m. szemben, átellenben.

online

Atomsúlya 63,1,fajsúlya 8,921 és 8,952 között változik, az öntött könnyebb mint a ... Törése fényes horgokat ésszemcséket láttat, a kovácsolt réz azonban ínas ...

online

egyenlő részben (röv aa.) összetett szavak előtagjaként jelentése: -ra, -re; vissza, újra, ellen.

online

A hit fogalma alapvetően elméleti hitre és köznapi értelemben vett hitre bontható. Közös vonásuk, hogy a személy, aki hisz, valakitől - egy más személytől, ...

online

Fej. az állati testnek legelülső része. Két főrészből van összetéve: a koponyából és az arcból, amaz védő tokot képez az egyvelő számára, emez a tápláló cső ...

online

szakaszos, több egymást követő szakaszban végzett frakcionált. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is ...

online

Ingovány. általában oly lápos terület, melyet laza, tőzegből álló földrétegek fednek, s mely ennélfogva járás-keléskor az ember lába alatt ingadozik. Az ingó ...

online

groteszk. esztétikai minőség; a komikumnak az a fajtája, amelyben a legszélsőségesebben ellentétes elemek egybefonódása kelt nevetséges hatást. Az egyik ...

online

Kékítő. fehérnemü mosásánál használt szer oly célból, hogy az idővel megsárguló fehérnemü a K.-vel ismét fehér szint nyerjen. A K.-t leginkább berlini és párisi ...

online

Mulattok. (pardók), Amerikában a fehérek és négerek keresztezéséből származott szinesek; legtöbbnyire az anya a néger, s az apa fehér. Braziliában ...

online

Magyar, Angol. Lasponya... ----. Magyar, Német. Lasponya... ---- ... Lasponya. (növ.), l. Naspolya. Forrás: Pallas Nagylexikon. Maradjon online a Kislexikonnal ...

online

hűbériség. A feudalizmusra - különösen Nyugat-Európában - jellemző, az uralkodó osztályon belüli függési rendszer. A nagyobb vagyonú vagy magasabb ...

online

Nyírfa. v. nyír (növ., Betula L., l. a mellékelt képet), a barkások rendjébe, a nyírfélék családjába tartozó egylaki fa vagy cserje. Kérge többnyire mint ...

online

Vegyes kar. Oly négyszólamú énekkar, amely két női (szoprán és alt) s két férfihangra (tenor és basszus hangra) van írva. Az ily énekkar igen hatásos, mert ...

online

arszisz. Arsis, ictus, iktus: az időmértékes versben egy vagy több szótagra kiterjedő nyomaték; innen átvitt értelemben a hangsúlyos verselésben a hangsúlyos ...

online

Bélfodor. (mesenterium) a hasüreget belül fedő finom hártyának, a hashártyának a hátulsó hasfalaktól a belekig terjedő részét teszi, mely az utóbbiaknak a ...

online

Requiem: a gyász v. halotti mise megzenésített részeiből kialakult zenei műfaj. Zenei eszközei szinte azonosak a tragikus hangvételű operákéval. Maradandó ...

online

Flastrom. v. tapasz (lat. emplastrum). Igy nevezik különösen a stearin-, palmitin- és olajsav ólomsóit, tehát a flastromot ólomszappannak is tekinthetjük. A F.-ok a ...

online

Címszó: Tartalom: excellenciás. nagyméltóságú, kegyelmes. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is ...

online

Külföldi árukra kivetett nagy behozatali vám. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is. Impresszum ...

online

Váztalajok. Kezdeti fejlődési szakaszban levő, elsősorban fizikai és kémiai (nem biológiai) mállásból származó talajok, illetve talajtípusok, amelyekben a ...

online

csalimese. Olyan, több válfajban ismeretes mese, amelynek elmondásával a mesélő azt akarja elérni, hogy hallgatói bosszankodjanak és a mesélésnek vége ...

online

Ciszterciták. Szerzetes rend, szt. Benedek (l. o.) rendjének egyik ága, melynek keletkezésére alkalmul szolgált, hogy szt. Benedek rendjét az eredeti fegyelemre ...

online

Fohász. v. fohászkodás, leggyakoribb értelmében a vallásos kebelnek Istenhez való felemelkedését, Isten segítségének, erejének kérését, vagy az Istentől nyert ...

online

Kronométer. (chronometer) a. m. időmérő. Ilyennek voltaképen minden óra nevezhető lenne, de általában csakis az igen pontosan járó billegős órákat, ...

online

fenotípus. vmely élőlény alaktani és élettani sajátságainak összessége; az öröklött tulajdonságok és a környezet együttes hatására létrejött megjelenési alak.

online

puritánok. A XVI-XVII. sz.-i angol reformáció egyik alapvető, kálvini indíttatású egyházi-politikai mozgalma; a puritanizmus keretei között az erősödő polgárság ...

online

leninizmus. Lenin tanítása; a Marxizmus továbbfejlesztése, az imperializmus és a proletárforradalmak korszakára. Szerkesztette: Lapoda Multimédia ...

online

... épületek esetében a félkörív a jellemző, a gótikus épületek esetében a csúcsív, a lándzsaív, szamárhátív, barokk épületek esetében a kosárív és szegmensív.

online

Befejezés. a beszédnek, értekezésnek, levélnek és más irásműnek végső része, mely a megbeszélés eredményét összefoglalja, hathatósan kiemeli s a ...

online

Légyott. találka (franc. rendez-vous), jelenti legtágabb értelemben két v. több egyénnek bizonyos helyen előre meghatározott találkozását, de különösen azt a ...

online

Allopátia. v. alleopátia (gör.). A homeopátia keletkezése idejében csinált szó, mellyel a homeopátiával ellentétben álló gyógytudományi irányt nevezték el.

online

Labdaház. az a fedett és oldalfalakkal is ellátott nagy terem, amely már a régibb századokban több uralkodói udvarnál és több főiskolában labda- és egyéb ...

online

grádli. csinvat; tarkacsíkos, pamutláncú és lenvetülékű erős szövet. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is ...

online

retorikus. Szónokias; átvitt értelemben: üres, tartalmatlan, dagályos, pufogó frázisokkal dolgozó. Szerkesztette: Lapoda Multimédia ...

online

Bergengócia. Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János). Mesebeli ország. Lakói a bergenek, akik azonban a nagy népsűrűség miatt gyakran egymásba ...

online

indikál. Mutat, jelez. Javall, ajánl; javasol, szükségesnek tart. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is ...

online

Magyar, Angol. Górugrány... ----. Magyar, Német. Górugrány... ---- ... Górugrány. l. Kenguru. Forrás: Pallas Nagylexikon. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon ...

online

Reziduális=ki nem elégített kereslet, reziduális jóléti állam - elsősorban a szegények megsegítésére, és nem az egyenlő mértékű védelemre összpontosít-, ...

online

freudizmus. Sigmund Freud (1856-1939) nevéhez fűződő elmélet és módszertan. Középpontjában a lelki tevékenység szerkezetének elemzése, ...

online

ívrét alakú könyv. régi, nagy alakú, vastag könyv. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is. Impresszum ...

online

A legtöbb szegényház gondoskodik arról, hogy lakói tehetségük szerint valamely gazdasági foglalkozást űzzenek s ezzel járuljanak hozzá a Sz. fentartásához.

online

Stagnálás. (lat.) a. m. megállás, pihenés, nyugalomban létel, eliszaposodás; stagnál, nyugszik, nem mozog. Forrás: Pallas Nagylexikon ...

online

Dráma. A líra és az epika mellett a három alapvető műnem egyike, az alapvetően párbeszédekre (dialógusokra) épülő, többnyire színházi előadásra szánt ...

online

Arcél. (Profil.) Úgy az építészetben, mint festészetben használt kifejezés, mely alatt valamely tárgy oldalátmetszetét, vagy ennek határvonalalt értjük, ellentétben ...

online

Vix-jegyzék: az I. világháborúban győztes Antant teljesíthetetlen területi követeléseket tartalmazó felszólítása az őszirózsás forradalom győzelme után hatalomra ...

online

Magyar, Angol. asztronómus... ----. Magyar, Német. asztronómus... ----. Címszavak véletlenül. Mahnd · deionizáció · kimeneti jelleggörbe · Mumiabúza · melo -.

online

ihlet. Inspiráció, enthuziazmus: a művészi alkotások létrehozását megindító sajátos lelkiállapot, Melyet felfokozott érzékenység, lelkesült hangulat, alkotásra ...

online

Boronafal. v. blokkfal. A fából készült falak csoportjába tartozik. Készül vagy egészen ácsolatlan, egymás fölé keresztben rakott nyers fatörzsekből, v. fekvő ...

online

Kénmáj. (Hepar sulfuris), általában a fémoxidok, fémhidroxidok v. fémkarbonátok és kén összeolvasztása útján kapott és főképen szulfidekből meg ...

online

páros rím. Párrím: két egymás után következő sor rímelése; képlete: aa. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten ...

online

deklasszált. eredeti társadalmi osztályából kiesett és hátrányosabb körülmények közé jutott személy. lezüllött, elzüllött. Szerkesztette: Lapoda Multimédia ...

online

Anabaptisták. azaz újrakeresztelők azok, kik a kisdedek keresztelését megvetik s a felekezetökbe belépni kivánókat újra megkeresztelik. Ezzel az irányzattal a ...

online

(mágneses permeabilitás, relatív permeabilitás) Anyagi állandó, amely egy adott ... A permeabilitás két tényezőből áll: a A vákuum permeabilitásából (m0) és a ...