neptunusz - Pöli Rejtvényfejtői Segédlete - Rejtélyfalva

Kapcsolódó bejelentkezés

online

... Larissa (Larissza), a Neptunusz egyik külső holdja, Najád (Naiad), Neptunusz egyik holdja, Neptunus, római isten, Nereida, a Neptunusz egyik külső holdja.

online

dolgozó a méheknél; nem dolgozó, dologtalan méh; lusta méh; ingyenélő; méhraj tagja; méhek hímje; hím méh; fullánk nélküli méh (Szavak: 7, 1, 8, 3, 7, 10, 3, ...

online

hónaljrügy, tüskepárna (Szavak: 10, 10 ... mezőcske, kisebb terjedelmű bőrelszíneződés (orvosi); rügyszemölcs, tüskepárna (növénytan); a kaktusz (Szavak: 8, 6 ...

online

ESP, spanyol peseta; Spanyolország NOB-jele; Spanyolország sportjele; Spanyolország olimpiai jele, dandár, I. halmaz, sokaság; II. lódarázs (Vespa crabro) ...

online

... magyar (hun), török, mongol sztyeppei nomád birodalmak vallása, Buda, hun fejedelem, Attila öccse, Réka, Koppány leánya; Attila hún vezér felesége, durmol ...

online

Aon, mondabeli beóciai hős; beóciai regehős, mesehős, kaon, K-mezon, a mezonok sorába tartozó, gyorsan bomló elemi részecske (fizika) (idegen szóval); ...

online

alumínium, kis fajsúlyú, korrózióálló fémes elem (kémia) (idegen szóval); timföldből készül, Alumínium, kémiai elem, aluminotermia, színfémek előállítása oly ...

online

kackiás, bajusz jelzője lehet, dárés, csinos, kackiás, nem egészen jó hírben álló (asszony) (tájszóval), hetyke, kihívó modorú, kekk, büszke, hencegő, rátarti, ...

online

sportjel, NOB-jel, olimpiai jelzés, AFG, Afganisztán autójele; afgán autójel; Afganisztán ... Irán NOB-jele; Irán sportjele; Irán olimpiai jele; iráni sportjel ... Maldív-szigetek, Olaszország, Spanyolország, Görögország, gyerekjáték, gyermekjáték, ...

online

... Spanyolország NOB-jele; Spanyolország sportjele; Spanyolország olimpiai jele, Galicia, Spanyolország egyik történelmi régiója, 1980-tól autonóm közösség, ...

online

Macujama Kenicsi (Szavak: 8, 7 betűs, Összesen: 15 betűs). japán színész (Szavak: 5, 7 betűs). Másként halálos csend és néma untság (Szavak: 7, 7, 5, 2, 4, ...

online

sémi, ilyen nyelv az arab, amhara, sémi nyelv; etiópiai nép, ammoni, sémi nyelv volt; kihalt nyelv, amorita, sémi nyelv volt; kihalt nyelv, babilóni, sémi nyelv, eblai ...

online

rajongó, józan, mérsékelt, mértéktartó ellentéte; ellendrukker, rosszakaró, ... kémiai elemek vegyjele, kémiai elemek képlete, szinoníma, rokonértelmű szó, ...

online

Tolna, Tolna megyei település; egyik megyénk; dunántúli megye; magyar megye, Alsónána, Tolna megyei település, Aparhant, Tolna megyei település, Báta, ...

online

közhelyes, sablonos, sablonos, szokványos, elcsépelt, semmitmondó, közhelyes, önállótlan; lélektelen, egyhangú, gépies (idegen szóval), sablonos, újszerű, ...

online

lírai költemény az ókori latin irodalomban; (eredetileg) római varázsének, ima- és ... bánatos költemény; fájdalmas vers; panaszdal; irodalmi műfaj; lírai műfaj

online

nem (tagadás) (németül); német tagadószó; nem de Bécsben ... angol tagadás; idegen tagadószó ... tagadószó; újból nem; szintén nem; ismételt tagadás

online

... kis kutya, amely a hüttyentést érti, és a juhásznak segítségére van a birkák összeterelésében (tájszóval), kutyka, kis kutya (tájszóval), öleb, kicsi kutya; kis testű ...

online

... nem, tagadószó; negatív válasz; semmiképpen, net (nyet, het), orosz tagadószó, tagadás; nem oroszul, not, angol tagadás; idegen tagadószó, sem, tagadószó ...

online

Az igazság hajnala, Holly Hunter filmje, Batman Superman ellen - Az igazság ... Lois Lane, Superman kedvese, S, Superman jele, Superman visszatér, Kevin ...

online

... torz, törpe testű ember (átvitt értelemben) (idegen szóval); mesebeli gonosz törpe; torz termetű ember; torzszülött, gokart, törpe versenyautó; kis versenyautó.

online

manó, kobold, törpe, földszellem; torz, törpe testű ember (átvitt értelemben) (idegen szóval); mesebeli gonosz törpe; torz termetű ember; torzszülött (Szavak: 4, 6 ...

online

semmirekellő, hasznos, dolgos, szorgalmas, valamirevaló ellentéte, adta, semmirekellő (népiesen), alávaló, arcátlan, galád, becstelen, megátalkodott, gaz, ...

online

szotyola (8 betűs). napraforgómag (13 betűs). tutyella (8 betűs). napraforgómag, szotyola, szotyi, makuka (Szavak: 13, 8, 6, 6 betűs). napraforgósárga (15 betűs) ...

online

kaucsuk, forró égövi fák kérgéből nyert tejszerű, a levegőn megsűrűsödő nedv, a gumigyártás alapanyaga (idegen szóval); gumi régiesen, ebonit, vulkanizált ...

online

elöljárószó, szófaj, módosítószó, szófaj, szófaj, pl. a névutó, a főnév, az ige, a melléknév, az elöljárószó, a határozószó, a névmás, főnév, az egyik szófaj; alap ...

online

torok, a nyak elülső része; a gégénk helye, basa, kényúr, önkényúr, kiskirály; török titulus; török cím, ... török súlyegység volt; régi török súlymérték, tömegmérték

online

... gabonahulladék, törek; gabona alja; rostaalj, okka, török súlyegység volt; régi török súlymérték, tömegmérték, piláf, ázsiai rizses hús; török étel; rizses ürühús.

online

... gyapjas állat; kérődző állat; a racka is ez, kodék-hasú, nagy hasú (birka) (tájszóval), kolomp, vezér ürü nyakában lóg; birka csengője, kos, a juh hímje; a birka ...

online

Gyújtóbomba, Ewan McGregor filmje, napalm, gyújtóbomba; bombatöltet, bombatöltelék; bomba töltete; bombatöltő anyag; gyújtóbombák töltete, olthatatlan ...

online

zsarátnok, hamvadó parázs; égéstermék, zsarát, parázs, zsarátnok (tájszóval, költőien); hamvadni kezdő parázs.

online

parázs, lanyha, lassú, mértéktartó ellentéte, parázs, éles vita jelzője, átéget, tűzzel kifúr; tűzzel lyukaszt; parázzsal kilyukaszt, ... hamvadó parázs; égéstermék

online

gibli, oromzat, oromzat, díszes párkány; épület része; homlokzatrész; nyeregtetőt zárja le; orom, frontispice, háromszögű oromzat (építészet); a címlappal ...

online

paprika, konyhakerti növény; Szeged híres növénye, árdé, paprika népiesen; paprika régi neve, árdéj, paprika (tájszóval), biber, paprika (tájszóval), bors, ...

online

... kásás lesz, kásásodik, kasza-húgy, kaszás csillag (Orion) (tájszóval), kasza-mankó, a kasza nyeléhez erősített horgas fa, amelyet a kaszás a jobb kezével fog ...

online

nitrogén, nemfémes kémiai elem; a levegő egyik alkotóeleme (80 százaléka); gyakori gáz, nitrogén, a földi légkör négyötödét ... N (1 betűs). Nitrogén vegyjele

online

bantu, afrikai törzs, herero, bantu nép, kaffer, bantu nyelvű dél-afrikai nomád ... bantu alapú nyelv arab elemekkel,, zulu, bantu törzs tagja; afrikai népcsoport; ...

online

... Maugli barátja, Balu, Rudyard Kipling: A dzsungel könyve medvealakja; Kipling medvéje; Maugli medvéje, barátja, Dzsungel-idill, Babits Mihály verse, Háti, ...

online

tanuskodik, bíróság előtt megjelenik, cáfol, megerősít, alátámaszt, bizonyít, bizonygat, megpecsétel ellentéte; tanúskodik valaki mellett, valami mellett ellentéte, ...

online

pekándió, diófajta; csonthéjas gyümölcs, hikori, pekándió; észak-amerikai diófaféle ehető terméssel (növénytan); ennek kemény, értékes faanyaga (növénytan); ...

online

... honfoglaló törzsünk, Kond, magyar ősvezér volt (a hét vezér egyike); honfoglaló vezér; Ond vezér társa, Kürtgyarmat, magyar törzs volt; honfoglaló törzsünk.

online

néptánc, a folklór része, allemande, zene lassú, páros ütemű német népi tánc, amely a francia udvarban is elterjedt; barokk ... orosz táncfajta; kozák néptánc

online

kozák, orosz katona; az atamán is ez; zömében tatár eredetű ukrajnai ... (idegen szóval), trepák, orosz táncfajta; kozák néptánc, Barbara Kozak, szlovén író, költő.

online

elfogulatlan, elfogult, részrehajló, szubjektív ellentéte, elfogult, elfogulatlan, pártatlan, objektív, tárgyilagos, tárgyszerű ellentéte, elnyomul, elfogul, elszorul ...

online

keszőce, szilvafőzet, félig megfőtt szilvalekvár; híg szilvalekvár (tájszóval), keszőce, ecetes savanyú leves, korpaleves; főtt meggy (fehér kenyérrel és néha ...

online

Passau, német város; Duna menti település, Ilz, bajor, osztrák, német folyó; Dunába ömlik; Passau folyója, Inn, svájci folyó; osztrák folyó; az Odera mellékfolyója; ...

online

csesznye (8 betűs). 1. piszkos, ronda; 2. csúnya, rút (tájszóval) (Szavak: 2, 7, 5, 2, 6, 3, 9 betűs). csimangós (9 betűs). piszkos, mocskos (tájszóval) (Szavak: 7, 7 ...

online

cukorszesz; égetett szeszesital; matrózital; cukornád párlat; melasz párlat; tengerészek, matrózok itala; teaízesítő ital; grog része; kalóz ital (Szavak: 10, 7, 11, 10 ...

online

cukorszesz; égetett szeszesital; matrózital; cukornád párlat; melasz párlat; tengerészek, matrózok itala; teaízesítő ital; grog része; kalóz ital (Szavak: 10, 7, 11, 10 ...

online

kürtő, kémény, szellőzőlyuk, kürtő, vulkáni kráter; tűzhányó krátere; völgykatlan, kürtő, 1. a magyar vejszénél az a rész, amelyben a hal fogva marad; 2. segg ...

online

jókedvű, rosszkedvű, bánatos, szomorú, csüggedt, levert, búskomor, borongós, melankolikus, mísz biz ellentéte, kedélyes, jókedvű, bánatos, jókedvű, vidám, ...

online

zenei stílus; táncstílus; panaszos hangú dal; melankolikus hangulatú afroamerikai népi táncdal (zene); ebből kifejlődött lassú társastánc (zene) (idegen szóval); ...

online

előadó, közönségnek beszélő, előadó, közönség ellentéte, agogika, zene a tempó időnkénti és finom változásai élő előadásban, a művész egyéniségétől ...

online

Néhány relatíve hosszabb szó esetén erre a megfejtés betűinek számából is rájöhet a csavarosabb eszű rejtvényfejtő. Más esetekben gyakran olvashatunk ...

online

flastrom, tapasz, flastrom, sebtapasz, ragtapasz; szépségtapasz; vigasz, gyógyír, fájdalomdíj (átvitt értelemben) (idegen szóval), diákirom-flastrom, diákulum ...

online

tűs-párna, tűpárna (tájszóval), areóla, mezőcske, kisebb terjedelmű bőrelszíneződés (orvosi); rügyszemölcs, tüskepárna (növénytan); a kaktusz, areola, ...

online

... szellőztet, ablakot kinyit; szélnek kitesz, tát, szájat nagyra, szélesre nyit; szájat kinyit, nyitó, sakkjátszmát kezdő, tátó, szájat kinyitó; száját nagyra nyitó, ájas, ...

online

elrejt, fiókba rak, alkímia, középkori áltudománynak titulált korabeli vegyészet, a kémia elődje; aranycsinálás, középkori misztikus tudomány, amely a bölcsek ...

online

... üstökös csóvája; üstökös része, kométa, üstökös (idegen szóval, régiesen), kóma, üstökös része (a mag körül keletkező ködszerű gázfelhő); csóva, az üstökös ...

online

zsivaly (7 betűs). gyermeklárma (12 betűs). zsivat (6 betűs). zsivaj, lárma, zaj (tájszóval) (Szavak: 6, 5, 3, 9 betűs). Találatok háttérszínének magyarázata: Normál ...