dr czuczor szabolcs

online

2020. júl. 30. ... Keleti Gyepű II. minősítő - Szabolcs Vezér Napja Felvétel: Baka Bence, Nagy Krisztián Vágás: Baka Bence.

online

Set in Szabolcs, 14.9 miles from Sárospatak, Szabolcs Vezér Panzió offers a bar and free WiFi. The bed and breakfast offers a flat-screen TV and a private ...

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

AnswerSite is a place to get your questions answered. Ask questions and find quality answers on AnswerSite.com

online

AnswerSite is a place to get your questions answered. Ask questions and find quality answers on AnswerSite.com

online

Search.com is the place to finally find an answer to all your searches. Immediate results for any search!

online

BuyDirect.com is a shopping search hub for retailers, businesses or smart consumers.

online

BuyDirect.com is a shopping search hub for retailers, businesses or smart consumers.

online

Search.com is the place to finally find an answer to all your searches. Immediate results for any search!

online

MINDKETTŐ, (mind-kettő) ösz. számnév. Kettő együtt véve. Midőn közvetlenül a viszonynév előtt áll, röviden használtatik: mindkét, pl. mindkét kezét ellőtték.

online

HARÁCSOLÁS, (har-ács-ol-ás) fn. tt. harácsolás-t, tb. ~ok. 1) Ellenség által a meggyőzöttek javainak elragadása vagy fej szerént kivetett nagy adóztatás.

online

HALÁNTÉK, (hal-ánt-ék v. hal-ánd-ék) fn. tt. halánték-ot. A homlok két oldalán a szemek mögötti rész, hol a koponya legvékonyabb, s ennél fogva az oda ...

online

iDaily provides up-to-date information you need to know. Find everything from the latest deals to the newest trending product - daily!

online

iDaily provides up-to-date information you need to know. Find everything from the latest deals to the newest trending product - daily!

online

ELŐLJÁRÓBAN. Kézikönyvtár · A magyar nyelv szótára – Czuczor–Fogarasi · E; ELŐLJÁRÓBAN. Teljes szövegű keresés. ELŐLJÁRÓBAN, (elől-járóban) lásd: ...

online

Figyelem! Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi ...

online

FEKETELAK, falu Erdélyben, Doboka megyében; helyr. Feketelak-on, ~ra, ~ról. ← FEKETEKÜKIRCS · FEKETE-LEHOTA →. Close. A témában további ...

online

EGYETÉRT, (egyet-ért) ösz. önh. 1) Valakivel ugyanazon véleményben van. Ezen tárgyra nézve tökéletesen egyetértek veled. 2) Öszveczimborál, valamely tett ...

online

SZÉLPUSKA, (szél-puska) ösz. fn. Sajátszerüleg készített puska, melyből a töltényt, illetőleg golyót nem lőpor, hanem öszveszorított levegő ereje által lövik ki.

online

SZEMBEMEGY v. ~MEGYEN, (szembe-megy v. ~megyen) ösz. önh. 1) Valakinek irányában megy, szemközt megy. 2) Am. szembeszáll; l. ezt. „Hiszem, az ...

online

GYALOGHINTÓ, (gyalog-hintó) ösz. fn. Kis hintó alaku készület, melyet gyalog emberek, teherhordók visznek. A betegeket gyaloghintón szállítani a kórházba.

online

FENTARTÁS, (fen-tartás) ösz. fn. Cselekvés, melynek erejénél fogva valamit fentartunk. V. ö. FENTART. ← FENTART · FENTERĚG →. Close. A témában további ...

online

MOCSOLÁD, falvak Baranya és Somogy megyékben, helyr. Mocsolád-on, ~ra, ~ról. ← MOCSOLA, (2) · MOCSOLÁS →. Close. A témában további forrásokat ...

online

MEGEGYEZIK, (meg-egyezik) ösz. k. Abban különbözik a megegyez igétől, hogy ez személyekre amaz tárgyakra, cselekvényekre vonatkozik. Innen egyik ...

online

Elérhetőség: Dr. Székely Dániel: 2151 Fót, Czuczor Gergely utca 12. 0670/621 7363; Patika-Petshop/ recepció: 0670/621 6851 ...

online

PATTANTYÚ, (patt-an t-ó) fn. tt. pattantyú-t. A szoros értelemben vett ágyunak, mint erős hangon pattanó lőszernek neve; l. ÁGYU. Igenévből meglágyított ...

online

BÉKAROKKA, (béka-rokka) ösz. fn. Lopvanősző növényfaj a zsurlók neméből; szára barázdás, termőszára kevés águ; lakik tó- és folyóvízpartokon, máskép: ...

online

VADÁSZKOPÓ, (vadász-kopó) ösz. fn. Kopóféle vadászeb. Nem magyaros kifejezés, minthogy a magyarban maga a ,kopó' szó is kifejezi azt, amit a föntebbi szó ...

online

TANUSKODIK, (tan-u-os-kod-ik) k. m. tanuskod-tam, ~tál, ~ott. Tanuként szerepel. Általán, tanubizonyságot teszen. V. ö. TANUBIZONYSÁG. ← TANUSKODÁS ...

online

TheWeb has all the information located out there. Begin your search here!

online

LASPONYA, fn. tt. lasponyát. A lasponyafának gömbölyű, húsos gyümölcse, mely igen fanyar, s csak akkor éldelhető, ha megpuhult, vagy a dér megcsipte.

online

ZÁRTÖRÉS, (zár-törés) ösz. fn. A zárnak jogositlan megsértése, felbontása, megsemmisítése. ← ZÁRTOLL · ZÁRTŰSZŐ →. Close. A témában további ...

online

FÖLDIALMA, (földi-alma) ösz. fn. l. BURGONYA; és CSICSÓKA. ← FÖLDI, (2) · FÖLDIBIKKMAKK →. Close. A témában további forrásokat talál az Arcanum ...

online

TÁRGYESET, (tárgy-eset) ösz. fn. Nyelvtani ért. a szónak azon viszonybeli állapota, illetőleg változata, melybe jön, midőn bizonyos cselekvésnek, illetőleg át- v.

online

MAHOLNAP, (ma-holnap) ösz. időhatárzó. Legközelebbi időben, ma vagy holnap. Maholnap beköszönt a tél. Szélesb ért. nem sok idő múlva. Maholnap hatvan ...

online

TÉRDSZALAGREND, (térd-szalag-rend) ösz. fn. III-ik Eduard angol király által 1350-ben alapított lovagrend, melynek jellegét a bal térd alatt viselt átkötő szalag ...

online

Általán, a madárnak hangja, mely nemek és fajok szerént különféle. ... károg a varjú és holló; czineg a czinke; dobol az örvösgalamb; harsol a haris; krúkol a ...

online

KÉNMÁJ, (kén-máj) ösz. fn. A hamany és kén bizonyos vegyülete, pl. híg úton maró v. étető hamulúgban főzve a porrá tört ként felolvasztják, s az oldatot a ...

online

HOSSZ, fn. tt. hossz-at, harm. szr. ~a. Eredetileg: hosz (= húz), s tiszta gyökeleme a lehelő ho, mely egyszersmind több szavainkban a tárgyak fekirányos és ...

online

HÚGYOS, HUGYOS, (hu-gy-os) mn. tt. húgyos-t v. ~at, tb. ~ak. Húgygyal leöntött, bemocskolt, festett. Húgyos ágy, bölcső, fehérnemű. Húgyos utczák. Húgyos ...

online

mySimon is the premier price comparison shopping site, letting you compare prices and find the best deals!

online

ÍGÉR v. IGÉR, (íg-e-er) áth. m. igér-t. Az íge törzsökből származván am. igével, azaz szóval tesz valamit, szavát adja, hogy tenni, cselekedni, adni fog.

online

BÚJÁS, (búj-ás) fn. tt. bújás-t, tb. ~ok. Szűk, szoros helyen bemenés; titkos helyre vonulás, rejtőzködés. ← BUJARÁK · BUJASÁG →. Close. A témában további ...

online

Decode the latest tech products, news and reviews. Search here and keep up with what matters in tech.

online

BAGOLY, (bag-oly) fn. tt. bagoly-t vagy baglyot, tb. baglyok. Ismeretes ragadozó madár, melynek sűrü tollazatu zömök gömbölyü feje, aránylag rövid nyaka, ...

online

ROCSKA, fn. tt. rocská-t. Fejő sajtárforma vagy vizet hordani való, az oldalán egy fülü edény fából. Talán: locska v. locsga, azaz locsoga, locsogó. Barczafalvi ...

online

mySimon is the premier price comparison shopping site, letting you compare prices and find the best deals!

online

VÉGETT, (vég-ett) névhatárzó. Bizonyos végből, végokból, czélból, vagyis azért, hogy valami történjék, teljesedjék. Mulatság, látogatás végett menni valahová.

online

SATRAFA, mn. tt. satrafá-t. Dunán túli gúnyszó, melylyel a vénbanyát illetik, s am. totya, totyogó. Másutt am. vén, ravasz banya, anyó, vénboszorkány, szipirtyó.

online

BOLYGAT, (boly-og-at) áth. m. bolygat-tam, ~tál, ~ott, par. bolygass. Nyugtalanít, háborgat, ideoda kerget, hajszol, s mintegy bolygóvá tesz valakit vagy valamit.

online

TEHÉN, fn. tt. tehén-t v. tehen-et, tb. tehen-ek. A székelyek s palóczoknál rendszerént, a köz nyelvben pedig többnyire csak önhangzón kezdődő viszonyragok ...

online

Decode the latest tech products, news and reviews. Search here and keep up with what matters in tech.

online

ZSOMPOR, fn. tt. zsombor-t, tb. ~ok, harm. szr. ~a. Dunán túl, a nyugoti megyékben divatos szó, s jelent kenyérszakasztó kosarat, vagy véka nagyságu ...

online

Ide tartoznak: a házi tyúk, gyönytyúk, pulyka, páva, az olasz és szerecsen tyúk ... Azonban némely régieknél a tyúk v. tik, kivált a házi tyúknevezet alatt a kakast is ...

online

ZSIBA, (zsib-a) hangutánzó fn. tt. zsibát. Túl a Dunan divatos. Eléjön Szabó Dávidnál is. Am. lúdfi, liba. A mongolban sibau Kowalewszkinál am. petits enfants.

online

LÓBOGÁR, (ló-bogár) ösz. fn. l. LÓTETÜ. ← LOBOG · LOBOGÓ →. Close. A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban. ÉRDEKEL ...

online

MÉGIS, (még-is) ösz. kötszó. 1) Élünk vele, midőn valamely cselekvés, szenvedés vagy állapot folytonosságát, illetőleg gyakori ismétlését akarjuk kifejezni.

online

ALAKÚL, (al-ak-úl) önh. m. alakúl-t, htn. ~ni. 1) Bizonyos alakot veszen föl, s olyan formáju lesz. Korong alatt az agyag edénynyé alakúl. 2) Szerkezeti formát kap ...